Bagvæggen monteres og det hele tilpasses. Så mangler kun taget og fronten.
Samling af miniSHELTER

🕑 9. april 2019

Venstre side af model klassisk opsættes

Venstre side af model klassisk opsættes

Højre side monteres

Højre side monteres

Kraftige vanger som senere skal bære bunden

Kraftige vanger som senere skal bære bunden

Bunden lægges på plads. Gulvet som er i det fri er forbehandlet med linolie.

Bunden lægges på plads. Gulvet som er i det fri er forbehandlet med linolie.

Bagvæggen monteres og det hele tilpasses. Så mangler kun taget og fronten.

Bagvæggen monteres og det hele tilpasses. Så mangler kun taget og fronten.

Fronten montres indefra. Her model klassisk deluxe

Fronten montres indefra. Her model klassisk deluxe